In Flexo

Thùng dầu ăn Neptune

Kích thước:

Chất liệu: Carton 3 lớp sóng A

Sản xuất: In Flexo 6 màu, thùng dán

© Copyright 2018 Mitaco. All rights reserved.
Kết nối với MITACO   eMail Facebook