lien he

Liên hệ

Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ MITACO
KCN Phố Nối B - Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên *  02213 970 889 - Fax: 02213 570 888 *   www.mitaco.vn
QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ KHI NÀO!
© Copyright 2018 Mitaco. All rights reserved.
Kết nối với MITACO   eMail Facebook