In Flexo

In Flexo

Máy dán hộp tự động
Máy dán hộp tự động
Tại Mitaco, chúng tôi sử dụng máy dán hộp tự động cho độ chính xác cao, hiệu suất tối đa, nâng cao chất lượng sản phầm và tiến độ sản xuất.
Máy dán hộp tự động có tốc độ máy 4000 – 5000 pcs/h đáp ứng mọi yêu cầu sản xuất của khách hàng.

© Copyright 2018 Mitaco. All rights reserved.
Kết nối với MITACO   eMail Facebook