In Offset
In Offset

In Offset

Thùng carton nước ngọt THAICOM

Kích thước:

Chất liệu: Carton 2 lớp sóng

Sản xuất: In offset 1 màu

© Copyright 2018 Mitaco. All rights reserved.
Kết nối với MITACO   eMail Facebook